ΜΟΛΥΒΙ ΜΑΧΑΙΡΙ ΣΚΥΤΑΛΗ Αίθουσα Τζον Κασσαβέτης Παρασκευή 1/11 22:30 και Σάββατο 2/11 15:00.

4


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s%d bloggers like this: